V. Alapadatok: (gyakorlattal) újratöltve

A sok, eddig olvasott elmélet után végre áttérünk a gyakorlat mezejére és megismerjük minden GPS-es információ Szent Grálját: a koordinátákat.

Minden GPS alapadat: útpont (POI), útvonalterv, nyomvonal (tracklog) – lásd az Erdélyi Gyopár előző számát – legfontosabb jellemzője annak a földrajzi helye, amit koordinátákkal írunk le.

A Föld felszínén bármelyik pont helye meghatározható a koordináta-rendszer két elemével a földrajzi szélességgel és a földrajzi hosszúsággal.

Hogyan is képzeljük el őket? A Föld alakja egy enyhén lapult gömbhöz hasonlít. Ha ezt vízszintes síkokkal „felszeljük", megkapjuk a szélességi köröket. Tulajdonképpen a jelenlegi helyzetünket összekötjük a Föld középpontjával és az így kapott vonal (egyenes) egy szöget zár be az Egyenlítő síkjával. Ennek a szögnek az értéke adja a földrajzi szélességet. Megegyezés szerint északi irányba pozitív, déliben meg negatív az előjel, illetve az angol égtájak kezdőbetűivel (N= +, S= -) jelöljük őket.

Ha a Föld észak-déli pólusain áthaladó tengely körül forgatunk egy síkot „függőleges" köröket (meridiánokat) kapunk, ezek a hosszúsági körök. Kiegyezés szerint a kezdő meridián az angliai Greenwich-en halad át, itt van a nulla (0) földrajzi hosszúság. Ha keletre haladunk (egészen a 1800-os szögig) E betűt (east = kelet) írunk a földrajzi hosszúság értéke elé, ha pedig nyugatra, akkor W betűt (west = nyugat). Marosvásárhely körülbelüli földrajzi helye az N 46.5233330 és E 24.5666670 koordináta-párral írható le.

Mivel a szögeket felosztják fokokra (0), percekre (') és másodpercekre (''), ugyan azt a koordinátát több féle képen is meg lehet adni. A fentebbi vásárhelyi koordináta tizedes fokban (DD = decimal degree) van, de ugyanezt a helyet jelöli az N 460 31.400' E 240 34.000' koordináta fok-perc formában (DM = degree-minute) illetve a N 460 31' 24.00'', E 240 34' 00.00'' koordináta fok-perc-másodperc formában (DMS = degree-minute-second).

Leggyakrabban tizedes fok formában használjuk a koordinátákat, az átváltás könnyű, a fokok egész száma után (a fentebbi példánál 46) írjuk a percek számát 60-al osztva (31/60 ≈ 0.5166) plusz a másodpercek számát 3600-al osztva (24/3600 = 0.00666). Így lesz a tizedes rész 0.5166+0.00666 = 0.523333, eléje írva az egész fokot megkapjuk a fentebbi 46.523333 formát.

Ígéretem ellenére csak becsúszott kis elmélet, de lássuk csak a gyakorlatot...

Az újabb idők egyik leggyakrabban használt túra-tervező eszköze a Google Earth, a Google cég virtuális földgömbje. Két féle képen tudjuk ezt a hatalmas, egyre bővülő információforrást elérni: a honlapokba ágyazott Google térképekkel, vagy az ingyenes Google Earth program letöltésével és telepítésével.

Külön cikkben foglalkozunk majd e programok ismertetésével, de addig is nézzünk ki magunknak egy célpontot valahol e virtuális Földön, (a fentebbi példánál maradva egy Marosvásárhely melletti helyet) és a sárga rajzszeget ábrázoló gomb megnyomásával hozzunk létre egy jelölőt (pontot, angolul: placemark). A megjelenő ablakban látjuk, szerkeszthetjük a pont koordinátáit és egyéb tulajdonságait (név, leírás, szín, magasság, stb.). Szerencsére nem kell sokat számigálni, mert a program beállításainál (Tools --> Options menüpont) kiválaszthatjuk a GPS-ünkön használt koordináta formátumot.

Google Earth részlet, a „példa" pont koordinátáival

A készülék Mark gombjának megnyomásával létrehozunk egy új pontot (a GPS által mért pillanatnyi helyzetünkkel), minek a koordinátáit megváltoztatjuk, átírjuk a „gugli"-ról kinézett hely-jelölőnk koordinátáira, adunk valami megjegyezhető nevet a pontnak és máris navigálhatunk (toronyiránt) e pontba.

Ugyanezzel az eljárással lehet a GPS készülékbe bevinni a túraleírásokban szereplő koordinátákat, helyeket.

A korszerűbb (pl. a Dimap cég újabb kiadásai) kiránduló-térképeken, illetve a katonai térképeken szerepel egy-egy fokháló, vagy jobb esetben jelölve vannak a fontosabb helyek koordinátái. A fokháló révén le tudjuk olvasni bármelyik pont földrajzi helyzetét, a térkép szélén levő főbb koordináták segítségével.

DiMap térképrészlet fokhálóval, GPS koordinátákkal

Például a következő térképrészlet közepén látható hármas számú barlang („P. nr. 3. din Borzia") közel van a 240 57' szélességhez és a 460 57' hosszúsághoz, így megközelíthetjük (akár ki is számíthatjuk) ennek a barlangnak a koordinátáit: E 240 57.2' és N 460 57.1', amit ezek után beírhatunk a GPS-be, így ez elvezet kirándulásunk célpontjához.