– A postás fújtatva caplat fel a hegyi fogadóba és mérgesen odavágja a levelet a fogadósnak.
Mire a fogadós:
– Ha még egyszer ilyen mogorva leszel, napilapot fogok rendelni!


Székely a fiával fát vág az erdőben. Egyszer csak megszólal a fiú:
– Édesapám, valahogy nehezen megy ez a fűrész, nem?
– Nem tudom fiam, én most pipázom.


Két vadász találkozik.
– Na mi újság, öreg cimbora? - kérdi az egyik.
– Hát képzeld, éppen most vettem egy madarász ebet – meséli a másik.
– No, és hogy szolgál?
– Hát tudod, vagy nagyon átvertek, vagy én nem dobom elég magasra....


Turista sétál az ösvényen mikor egyszer csak, meglát egy juhászt a fa alatt üldögélni.
– Maga mit csinál?
– Gondolkodom.
– Hol van a nyáj?
– Azon gondolkodom...


– Mit mond az internetes szellem?
– Pont húúú.


Egy zsidót megállít egy utazó, hogy merre van az XY utca.
A zsidó -aki éppen két dinnyét cipel a hóna alatt- megkéri a turistát, hogy legyen kedves megfogni a dinnyéket, amíg magyaráz.
Majd széttárja a karját:
– Sajnos én sem tudom...


A kirándulás akkor a legjobb, ha nem a lábaddal történik.


A székely elmegy a hegyekbe kirándulni a fiával. Rájuk esteledik és megszállnak hát, egy erdészházban.
Éjszaka felébred a székely és azt kérdi a fiától:
– Mit csinálsz fiam?
– Háááát... maszturbálok idesapám.
– Na, és hogy haladsz, fiam?
– Még nem sokra mentem, idesapám.
– Na, akkor most már próbálkozz a sajátoddal!


Aki megházasodik, megtudja, mi a boldogság. De akkor már késő...


– Móricka! Hány parancsolat van? - kérdezi a rabbi.
– Tíz, kérem szépen.
– Úgy van, kisfiam. És mi történik, ha egyet megszegsz belőle?
– Marad kilenc...


A suttyó legényke szántott az apjával. Az apa fogta az ekét, a fiú meg a lovat vezette. Az eke ki-kiugrott a kemény földből. Bosszús volt az ember, szidta a fiát, hogy az rontja el a szántást.
– Nem én rontom el, hanem édesapám!
– Hogy beszélsz így az apáddal? Valamikor én nem is mertem visszafeleselni az apámnak.
– Vót is magának apja!
– Vót bizony, különb, mint neked!


Két vadász járja az erdőt, egyikük összecsuklik. Úgy tűnik, hogy már nem is lélegzik, szemei fennakadtak.
Társa azonnal telefonál a mentőknek:
– A barátom halott! Mit tegyek?
– Nyugodjon meg - feleli a diszpécser nyugodtan. – Segítek.
– Először is győződjön meg róla, hogy biztosan halott.
Kis csend, majd egy lövés hallatszik.
– Rendben. És most?


Öreg székelytől kérdezi az unokája:
– Öregapám, látott már antennát?
– Hát láttam is, meg ettem is.
– De hát az fémből van.
– Akkor csak láttam.


Móricka elmegy gyónni.
– Vétkeztem, atyám, paráznaság bűnébe estem.
– Kivel történt az eset fiam?
Móricka hallgat.
– Mondd csak meg. Talán Verával, a patikus lányával?
– Nem, atyám.
– Akkor tán Marikával, a tanárnővel?
– Nem, vele sem.
– Talán a Krisztával, a felszolgálónővel a presszóban?
– Nem, nem Ő volt atyám.
– Ejnye fiam, ha nem mondod meg, hogy kivel vétkeztél, nem oldozlak fel mondja mérgesen a pap és elküldi Mórickát.
A templom előtt találkozik Pistikével.
– Mi van öregem, mitől ragyog úgy a képed? Feloldozott a pap a bűneid alól?
– Azt nem. De kaptam három remek tippet!


Négy székely ül körben a tábortűz mellett. A kövön egy flaska áll.
Az első megfogja, húz belőle egy nagyot, megrázkódik és lerakja az üveget.
A második szintén megfogja, húz egy nagyot, brrrr és lerakja.
A harmadik szintúgy.
A negyedik is meghúzza, majd miután lerakja, megszólal:
– Ez petróleum!
Az első végigméri és megszólal:
– Ez az!


– Anya, adj 10 lejt, hogy elmehessek az állatkertbe, mert meg kell néznem egy óriáskígyót.
– Itt van egy nagyító, nézz meg inkább egy gilisztát - válaszolja a mama.


Dologidőben:
Pista, hol vagy?
– A padláson, ídesapám.
– Mit csinálsz?
– Én-e? Semmit.
– Hát az öcséd, Jóska, hol van?
– Itt ni, énvelem...!
– És ő mit csinál?
– Segít nekem.


Kasszánál:
– Asszonyom, ez az ötezres hamis!
– Akkor engem tegnap este megerőszakoltak!