A falu kovácsa oktatta az új inasát:

– Először kiveszem a patkót a kohóból, aztán ráteszem ide, az üllőre.

Amikor megrázom a fejem, te ráütsz azzal a kalapáccsal.

Az inas így is tett.

Azóta Ő a falu kovácsa...

A borban bölcsesség, a sörben szabadság, a vízben pedig baktériumok vannak...

Sherlock Holmes és dr. Watson túrázni mennek, felállítják a sátrukat, és elalszanak. Néhány óra múlva Holmes felébreszti hűséges társát:

– Watson, nézzen fel az égre és mondja meg, mit lát!

– Millió csillagot látok.

– És mit mond ez önnek?

Watson eltöpreng egy darabig.

– Asztronómiai szempontból ez azt jelenti, hogy milliónyi galaxis létezik, és potenciálisan milliárdnyi bolygó. Asztrológiailag ez azt jelenti, hogy a Szaturnusz az Oroszlánban áll. Az idő tekintetében ez azt jelenti, hogy körülbelül negyed négy van. Teológiai szempontból ez a bizonyíték arra, hogy az Úr mindenható és hogy mi kicsinyek és jelentéktelenek vagyunk. Meteorológiai nézőpontból ez arra enged következtetni, hogy holnap gyönyörű napunk lesz. És Önnek mit mond ez?

– Watson, maga looser! Valaki ellopta a sátrunkat!

Pistike és barátja lélekszakadva szalad a benzinkúthoz.

– Gyorsan kérünk öt liter benzint!

Öt perc múlva visszaérnek.

– Nem elég. Kérünk még húsz litert!

A kutas érdeklődik:

– Mihez kell ez a sok benzin gyerekek?

– Ne kérdezzen olyan sokat, csak töltse gyorsan! Ég az iskola!

Egy ember nagyon fél a szellemektől, éjszaka mégis a temetőn keresztül kell átmennie a faluba. Óvatosan lépked, amikor egyszer csak kopácsolást hall. Észreveszi, hogy az egyik sírnál egy fickó a sírkövet vési.

- A francba, a szívbajt hozta rám... mit csinál itt maga az éjszaka közepén?

- Elírták a nevemet, azt javítom.

A stressz az, amikor üvöltve ébredsz fel, aztán rájössz, hogy nem is aludtál.

– Mi lesz egy kígyó és egy sündisznó keresztezéséből?

– Szögesdrót...

Az idős, nagyothalló gróf késő este érkezik haza. A komornyik halkan megkérdezi:

– Na, mi van, te vén piszok? Már megint a kocsmában voltál és vedeltél?

– Nem, Preston. A városban voltam, és hallókészüléket vásároltam.

Egyenlet:

– Kislányom, teljesen egyedül oldottad meg ezt az egyenletet?

– Nem. Két ismeretlennel.

Székely ember pityókásan megy a szekéren hazafelé. Megállítja a rendőr.

– Kérem a vezetéknevét és a keresztnevét!

Mire a székely csodálkozva kérdezi:

– S ha odaadom, akkor engem ezután hogy fognak hívni ?

Doktor úr, azt hiszem, egy új szemüvegre lenne szükségem.

– Az biztos, mert ez egy hentesüzlet.

Öreganyó megy az utcán és meglát egy úthengert az árokba borulva.

Rosszallóan így szól:

– Mert mennek, mint az állat!

– Képzeld, a múltkor valaki ellopta a feleségem hitelkártyáját!

– Jelentetted az esetet?

– Dehogy, jóval kevesebbet költ, mint az asszony!

Magyar órán. A tanár mondja:

– Egyszer és mindenkorra: a helyes kiejtés szerint nem vella, hanem villa; nem tenta, hanem tinta; és nem penna, hanem... toll.

Hogy kapta Benedek Elek a nevét?

Anyukája reggel beszólt a kisfiának:

– Benn vagy még az ágyban?

– Benne, de kelek.

A pap a plébánia kerítését szögeli. Egy kisfiú ott áll és vigyorogva bámulja.

– Na, kisfiam, te mire vársz itt?

– Arra, hogy a pap bácsi mit fog mondani, ha az ujjára csap a kalapáccsal...

A feleségem és én 20 évig boldogan éltünk.

Aztán találkoztunk...

– Mi csillapítja a farkaséhséget?

– Piroska.

A rendőr megállítja a székely bácsit.

– Hé bátyám, mit visz azon a szekéren?

A székely odahajol a rendőr füléhez, és belesúgja:

– Szénát.

– És miért sugdolózik?

– Hogy a lovak ne kérjenek!

Nagyanyám nagyon kemény asszony volt.

Három férjet temetett el, pedig kettő közülük csak szundikált.

A székely atyafi szeret a pohár fenekére nézni, és egyre gyakrabban. Az asszonya ezt nem nézi jó szemmel mert, ha a férje túl sokat iszik, akkor durva, nem beszámítható.

Egyik nap jönnek a tehenek a csordából haza és szokásuk szerint egyenesen a vizes vályúnak esnek.

Amikor befejezik az ivást mondja az asszony a férjének:

– Látod-e te, ember, ez csak egy marha és mégis tudja mi az elég!!!

Erre az atyafi:

– Vízből én es tudnám!

A köhögős beteg elmegy az orvoshoz.

– Doktor úr, nagyon köhögök!

Az orvos véletlenül hashajtót ír fel neki, és hazaküldi. Pár nap múlva a beteg visszamegy.

– Na, köhög még? - kérdezi a doki

– Nem merek!